5A-TOKYO

Scooter Tire

5A02 金鋼胎體

高強度之胎體結構設計,比一般機車胎剛性更強,能負荷重載及長途運輸所需的考驗,以滿足不同需求之消費者

尺寸(Size) 規格(Specification) 前/後輪(Front/Rear) 備註(Other)
90/90-10 50J TL Front/Rear 金鋼胎體 (Extra Wear) 
350-10 51J TL 8PR Front/Rear 金鋼胎體 (Extra Wear ) 
100/90-10 56J TL 8PR Front/Rear 金鋼胎體 (Extra Wear ) 
110/70-12 47L TL Front 金鋼胎體 (Extra Wear) 
120/70-12 51L TL Front/Rear 金鋼胎體 (Extra Wear) 
130/70-12 56L TL Rear 金鋼胎體 (Extra Wear ) 
  • Address:
    台北市民族東路274號1樓
  • Tel:886-2-25057233
  • Fax:886-2-25057235