5A-TOKYO

Scooter Tire

1091

競賽車使用的高級膠料配方,賦予輪胎優異的抓地力以及加速的穩定性。

優良的胎型結構設計給予輪胎性能及磨耗的適當平衡

尺寸(Size) 規格(Specification) 前/後輪(Front/Rear) 備註(Other)
110/60-12 42L TL Front/Rear  
120/60-13 M/C 48L TL Front/Rear  
130/60-13 M/C 53L TL Front/Rear  
130/70-12 56L TL Front/Rear  
140/60-13 M/C 57L TL Front/Rear  
  • Address:
    台北市民族東路274號1樓
  • Tel:886-2-25057233
  • Fax:886-2-25057235